Opførsel og adfærd

Udvis respekt og rummelighed overfor andre medlemmer.


Vi har ikke alle de samme mål, men alle et ønske om at have en god oplevelse ud at træningen – også bentræningen.


Racisme og diskrimination tolereres ikke.

Ansattes anvisninger skal til enhver tid følges, og disse står ikke til diskussion.

OMGANg med udstyret

Ryd op efter dig – At du kan løfte en 20 kg skive på stangen betyder ikke, at den næste kan løfte den af. Efterlad ALDRIG skiver på vægtstangen.

Du må ikke smide med vægtene – giv først slip når vægten har gulvkontakt.

Optag kun et stykke udstyr ad gangen, så alle kan opnå en sammenhængende og effektiv træning. 

Rengør udstyr efter brug.

Ryd op efter dig selv.

Beklædning

Træningen skal foregå i rene indendørs skiftesko og tøj som er egnet til træning. Med skiftesko forstås, at du ikke træner i de samme sko som du træder ind ad døren i.

Træning i rene strømpesokker accepteres.


Det er ikke tilladt at træne i bar over- eller underkrop.

dit medlemskab

Du må på intet tidspunkt lukke andre ind i centeret, uanset om personen er medlem eller ej. Kun DU må benytte din personlige kode til at få adgang til centeret. Undtaget fra denne regel er egne børn op til 10 år, som må opholde sig i café- eller børneområdet mens du træner.


Misbrug af dit medlemskab kan medføre et gebyr på kr. 1000 pr. overtrædelse. Brud på vores bestemmelser kan medføre 2 års karantæne. 

doping

Det er IKKE tilladt at tage doping i GO2GYM.

Omgang med doping på vores matrikel medfører øjeblikkelig bortvisning, samt politianmeldelse.

omklædning og ejendele

GO2GYM hæfter på intet tidspunkt for beskadigede eller bortkomne ejendele.